Stichting Resources United


Wat doen wij?

networkingblack-512
Wij initiëren bijeenkomsten waardoor een noordelijk netwerk van oplossingsgerichte werkers ontstaat.
knowlegde
Wij delen kennis en kunde met elkaar en breiden dit uit door middel van lezingen en workshops van inspirerende collega’s uit binnen en buitenland.


Hoe doen wij dit?

icon-lezingen
We organiseren congressen, lezingen, workshops en trainingsdagen waar we inspirerende interessante collega’s uit binnen en buitenland voor uitnodigen.
welkom
We organiseren bijeenkomsten waarbij gastvrijheid hoog in het vaandel staat en waar iedereen die interesse heeft in, of iets te vertellen heeft over oplossingsgericht werken welkom is.
onderzoek
Het geld dat we genereren met deze bijeenkomsten willen we inzetten voor onderzoek naar deelaspecten van oplossingsgericht werken.


Waarom doen wij dit?

mission

Missie

Met de Stichting Resources United willen we oplossingsgerichte werkers aanzetten om  met elkaar het oplossingsgerichte gedachtegoed verder uit te diepen en te verspreiden. Daarnaast willen we gelegenheid bieden aan oplossingsgerichte werkers uit het Noorden om elkaar te ontmoeten, waardoor er wellicht een uitgebreid Noordelijk oplossingsgericht netwerk zal ontstaan. Zowel het inspireren als het ontmoeten moet leiden tot een verbetering van het oplossingsgericht werken in de eigen praktijk. We willen onderzoek naar die praktijk stimuleren door onderzoeker naar “Best Practices” te ondersteunen.
vision-1

Visie

Het gebruiken van het oplossingsgerichte model is een zeer (zo niet de meest) efficiënte manier om veranderingen te bewerkstelligen bij mensen en organisaties. Oplossingsgericht werken is het bouwen aan eigen oplossingen van mensen, zodat zij hun doelen persoonlijk en/of in organisaties op een constructieve manier kunnen bereiken. Dit wordt mogelijk door het gebruik van eigen krachtbronnen, door (her)betekenis te geven aan de inzet, ervaring en dynamiek van zichzelf en die van anderen. Door datgene te doen wat werkt. SRU sluit aan bij het idee vanuit het oplossingsgericht denken en werken dat alle mensen (en organisaties) ten allen tijde krachtbronnen tot z’n beschikking heeft. Ook al zijn de problemen nog zo groot. Door oplossingsgericht te werken zullen mensen (en organisaties) sneller een bij hen passende oplossing ontdekken

Het team

Stichting Resources United is in 2014 opgericht door vier enthousiaste oplossingsgerichte Noorderlingen, die geïnspireerd willen blijven over het oplossingsgerichte werken.

Jos Kienhuis

Gedragswetenschapper, trainer SFBT, hogeschooldocent

''Problem talk creates problems.
Solution talk creates solutions.''

Lammie Lamberts

Regiozorgmanager volwassenen en jeugd VNN Friesland

"Not-knowing is the way to understanding.”

Rienk Versloot

Hogeschooldocent,supervisor en systeemtherapeut

''Besproei de planten, niet het onkruid''

Ieta Berghuis

hogeschooldocent en docent-onderzoeker bij het Talmalectoraat

''That’s a way to see it and there’s also an other way to see it. ''