Video: Lebbis – Terras

Lebbis toont hier een prachtig voorbeeld van gedrag die de mindset van de ander (patiënt, medewerker,leerling) op een positieve manier beïnvloedt. In oplossingsgerichte coaching kan dit onder andere gelinkt worden aan authentieke aandacht en het gevoel begrepen te worden (Cauffman, 2010, pp. 50). Hierdoor ontstaat goede werkrelatie.

Korte oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte Therapie is een toekomst- en doelgerichte, zo beknopt mogelijke vorm van gesprekstherapie. Deze benadering is aan het begin van de jaren tachtig ontwikkeld door Insoo Kim Berg, Steve de Shazer en hun collega’s en cliënten in het Milwaukee Brief Family Therapy Center in de Verenigde Staten. Oplossingsgerichte Therapie heeft een duidelijk gedefinieerde en pragmatische – en niet zozeer een theoretische – aanpak omdat ze inductief in plaats van deductief is ontwikkeld (Berg & Miller, Lees meer…