Komende workshop

Datum volgt

Dr. Manfred Vogt

How to support clients in constructing hope for their future
Dr. Manfred Vogt
Naast het oplossingsgerichte gedachtengoed benut Manfred andere elementen uit het constructivistische gedachtengoed zoals NLP. Manfred is (co) auteur van meerdere boeken over oplossingsgerichte therapie, supervisie en therapeutische games. Kortom dit belooft een inspirerende dag te worden!
De voertaal is Engels, Manfred verstaat en spreekt daarnaast ook enigszins Nederlands. Voor het geval dat de Engelse taalkennis onverhoopt te kort mocht schieten, is dat zeker handig.
Over de inhoud van de dag
Allereerst een uiteenzetting van de Oplossingsgerichte aanpak van het NIK met daarin specifieke aandacht voor:

- De betekenis van Korte oplossingsgerichte therapie
- Conceptuele uitgangspunten, waarbij de volgende onderdelen aan bod zullen komen
- Time Frames
- Het psychische systeem
- Drie Perceptuele perspectieven
- Het weten en het niet weten
- Logische niveaus
- Demonstraties en oefeningen
In de middag:

- Introductie in het NIK HOPE/PELZ model
- Oefeningen en rollenspelen
- Werken met adolescenten met gebruik van plaatjes/ foto’s
- Vragen, conclusies en reflecties

Aan het einde van de workshop kunt u:

De interventies selecteren die bij u passen

De algemene uitgangspunten van het oplossingsgericht denken en werken toepassen

Het HOPE model toepassen als richtinggevend gespreksmodel

Specifieke gesprektechnieken toepassen waarbij gebruik gemaakt wordt van gaming en image consulting


Tijd
09:30 - 17:00Kosten
€145,-